O firmě

Firma THERMIS byla založena v roce 1993 jako fyzická osoba. V této podobě vystupovala až do poloviny roku 2003, kdy byla přetransformována na právnickou osobu s dnešním jménem THERMIS, spol. s r.o.

Ve svých počátcích byla firma orientována pouze na prodej tuzemských teploměrů a termostatů. V průběhu let s rostoucím prodejem se sortiment postupně rozšiřoval až do dnešní podoby, kdy firma zabezpečuje kompletní dodávky měřící a regulační techniky v oborech teplo, tlak a průtok.

Naší snahou je zákazníkovi nabídnout kompletní nabídku kvalitních přístrojů v uvedených oborech včetně doprovodných služeb. Naše snaha se do budoucna ubírá směrem zkvalitňování a zlepšování služeb Vám, současným i budoucím zákazníkům.

Firma Firma Firma Firma Firma Firma Firma Firma Firma Firma

Výroba a servis:

Servis Servis Servis Servis Servis Servis Servis Servis

Produkty